Πρόσκληση

Πρόσκληση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ “ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ”

Mail: info@efstathioshorafas.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δ.Σ. με την υπ’αρ. 22/07-01-2023 πράξη του, καλεί τα μέλη τού συλλόγου σε εκλογοαπολογιστικη Γ.Σ. την 22α Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11π.μ. στην αίθουσα του συλλόγου, με θέματα συζήτησης:

Θέμα 1ο: Εκλογή προέδρου, γραμματέα και ψηφολεκτών.

Θέμα 2ο: Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ.

Θέμα 3ο: Έκθεση Ε.Ε.

Θέμα 4ο: Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2022.

Θέμα 5ο: Τοποθετήσεις μελών

Θέμα 6ο: Έγκριση η μη οίκον. απολογισμού και απαλλαγή η μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα 7ο: Έγκριση η μη Προϋπολογισμού 2023

Θέμα 8ο: Σχέδιο δράσης 2023

Θέμα 9ο: Διάφορες προτάσεις

Θέμα 10ο: Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε..

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 29η Ιανουαρίου, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.

Δήλωση υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι την 24.00 ώρα προ τριών ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

 

Πατρίδα 08/01/2023

Για τον Σύλλογο

Ο Προεδρος                 Ο Γ.Γραμματεας